PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Công ty DAIKIN Nhật Bản

Công ty DAIKIN Nhật Bản

Công ty Daikin Nhật Bản có sở trường về sản phẩm liên quan tới hợp chất flo, đã phát triển ra sản phẩm chất giải phóng flo DAIFREE®.
Chất chống dính khuôn DAIFREE đáp ứng yêu cầu quy định PFOA, không có silicide, không tồn dư trên mặt sản phẩm đúc, thích hợp với các khuôn đúc nhựa, cao su bắt buộc phải gia công hai lần.
 • Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GW-4500 Khôn
  Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GW-4500 Khôn
 • Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GF-500 Nền d
  Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GF-500 Nền d
 • Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GW-4000
  Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GW-4000
 • Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GA-9750 Dạng
  Tác nhân chống dính khuôn Flourocarbon DAIFREE GA-9750 Dạng

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng