PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Công ty KONISHI Nhật Bản

Công ty KONISHI Nhật Bản

Sản phẩm hóa chất chức năng do công ty KONISHI phát triển, sản xuất, ứng dụng rộng rãi, bao gồm vật liệu thông tin điện tử, nhựa chức năng, chất cải tiến polymer, chất đông cứng nhựa epoxy, nhựa monomer chịu nhiệt, monomer đặc biệt, vật liệu lai hữu cơ/vô cơ silicon.
  • Keo đông kết ẩm Kony Bond Ultra S.U
    Keo đông kết ẩm Kony Bond Ultra S.U
  • Konishi SL 380LB Keo đông kết ẩm không chứa dung môi
    Konishi SL 380LB Keo đông kết ẩm không chứa dung môi

Tìm nhanh sản phẩm

  • Chất liệu ứng dụng