PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Keo rắn UV

Keo rắn UV

Công ty Tex Year luôn hết mình cố gắng bảo vệ môi trường, phát triển ra các chất liệu keo không chảy, trên nền tảng công nghệ keo UV nhiều năm, nghiên cứu và chế tạo ra nhiều loại sản phẩm keo UV, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như kết dính, bổ sung tăng cường, che phủ, bảo vệ và điền lấp v.v..., ngành nghề ứng dụng rộng lớn gồm điện tử, quang điện, quang học v.v...
 • Keo UV 1531C lắp ráp kính và kim loại
  Keo UV 1531C lắp ráp kính và kim loại
 • Keo UV 1533A dán pha lê và kính với diện tích lớn
  Keo UV 1533A dán pha lê và kính với diện tích lớn
 • Keo UV 1585F dùng đệm dán kín
  Keo UV 1585F dùng đệm dán kín
 • Keo UV 1586 dùng cho module ống kính
  Keo UV 1586 dùng cho module ống kính
 • Keo UV 1585S dùng để dán chất liệu khác nhau
  Keo UV 1585S dùng để dán chất liệu khác nhau
 • Keo UV 1583G gia cường cố định đĩa bán dẫn wafer
  Keo UV 1583G gia cường cố định đĩa bán dẫn wafer
 • Keo UV 1582C dán kính và kim loại
  Keo UV 1582C dán kính và kim loại
 • Keo UV 1589P cố định tạm thời sợi quang
  Keo UV 1589P cố định tạm thời sợi quang
 • Lớp phủ cứng UV 1551
  Lớp phủ cứng UV 1551
 • Lớp phủ cứng UV 155D
  Lớp phủ cứng UV 155D
 • Lớp phủ cứng UV 1551AP
  Lớp phủ cứng UV 1551AP
 • Lớp phủ cứng UV 1551AS
  Lớp phủ cứng UV 1551AS
 • Lớp phủ cứng UV 1551FA
  Lớp phủ cứng UV 1551FA
 • Lớp phủ mờ UV 1552M
  Lớp phủ mờ UV 1552M
 • Lớp phủ mờ UV 1552F
  Lớp phủ mờ UV 1552F
 • Lớp phủ mờ UV 1552G Không phải dạng dung môi
  Lớp phủ mờ UV 1552G Không phải dạng dung môi
 • Lớp phủ cứng UV nhựa đúc UV 1551K
  Lớp phủ cứng UV nhựa đúc UV 1551K
 • Lớp phủ UV nhựa đúc UV 1552A
  Lớp phủ UV nhựa đúc UV 1552A
 • Keo UV 1581 chất điền lấp, khôi phục, hàn gắn chất liệu
  Keo UV 1581 chất điền lấp, khôi phục, hàn gắn chất liệu
 • Dung dịch tẩy keo CL-18
  Dung dịch tẩy keo CL-18
 • Keo cảm ứng áp lực đông kết UV 1565
  Keo cảm ứng áp lực đông kết UV 1565
 • Keo bảo vệ cách nhiệt, điện đông kết UV 1575A
  Keo bảo vệ cách nhiệt, điện đông kết UV 1575A
 • Keo đen che phủ đông kết UV 1576A
  Keo đen che phủ đông kết UV 1576A
 • TEX BOND 659B Keo cảm ứng áp lực trong suốt dạng dung môi
  TEX BOND 659B Keo cảm ứng áp lực trong suốt dạng dung môi
 • Keo bát tự loa TEX-666
  Keo bát tự loa TEX-666

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng