Keo AB dòng Acrylic_Thương hiệu sản phẩm | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

BRANDSThương hiệu sản phẩm

Keo AB dòng Acrylic

Keo AB acrylic có thể đạt đến cường độ kết cấu, có đặc tính cường độ cao, độ tin cậy cao, và tác nghiệp thuận tiện. Có các loại sản phẩm loại chịu nhiệt độ cao, loại chịu được va đập, loại ứng lực thấp, loại ít mùi v.v....

Sản phẩm
Đặc tính
Phạm vi ứng dụng
Ứng dụng ngành nghề
Đóng rắn nhanh
Kết dính nam châm
1023
Ngoại quan : Chất A màu xanh lá cây / Chất B màu đỏ
Độ nhớt:4,500
Cách đóng rắn:Hỗn hợp 1:1, thời gian thao tác 1 phút
Gắn kết vị trí hồi từ tính của loa.
Gắn kết xi lanh từ gạch từ động cơ nhỏ.
Keo dẫn từ loa
Máy biến áp
Kết dính nam châm
1025HD
Ngoại quan : Chất A màu xanh lá cây/ Chất B màu đỏ
Độ nhớt:4,000
Cách đóng rắn:Hỗn hợp 1:1, thời gian thao tác 2 phút
Gắn kết vị trí hồi từ tính của loa.
Gắn kết xi lanh từ gạch từ động cơ nhỏ.
Keo dẫn từ loa
Máy biến áp
Loại thông thường
1035
Ngoại quan : Chất A màu xanh lá cây/ Chất B màu đỏ
Độ nhớt:5,500
Cách đóng rắn:Hỗn hợp 1:1, thời gian thao tác 2 phút
Gắn kết vật liệu như kim loại, nhựa, gốm sứ.
Chịu va đập
1036
Ngoại quan : Chất A màu xanh lá cây/ Chất B màu đỏ
Độ nhớt:4,000
Cách đóng rắn:Hỗn hợp 1:1, thời gian thao tác 2 phút
Gắn kết vật liệu như kim loại, nhựa, gốm sứ.
Gắn kết bậc cầu thang của thang cuốn.
Thang máy / Thang cuốn
Ít mùi vi
1086
Ngoại quan : Chất A màu vàng nhạt/ Chất B màu xanh lá cây sẫm
Độ nhớt:8,000
Cách đóng rắn:Hỗn hợp 1:1, thời gian thao tác 3 phút
Gắn kết vị trí hồi từ tính của loa.
Gắn kết phần thép của xe ô tô.
Gắn kết vật liệu như kim loại, nhựa, gốm sứ.
Keo dẫn từ loa
Thang máy / Thang cuốn
Ít mùi
Sơn sấy
1088
Ngoại quan : Chất A màu vàng nhạt/ Chất B màu xanh lá cây sẫm
Độ nhớt:6,000
Cách đóng rắn:Hỗn hợp 1:1, thời gian thao tác 3 phút
Gắn kết bảng kết nối kim loại màn hình điện tử .
Gắn kết phần thép của xe ô tô.
Gắn kết vật liệu như kim loại, nhựa, gốm sứ.
Máy tính xách tay / Thiết bị hiển thị để bàn / Gắn trên xe
Ti vi / Thiết bị hiển thị kích thước lớn
Top