PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Keo AB dòng Acrylic

Keo AB dòng Acrylic

Keo AB acrylic có thể đạt đến cường độ kết cấu, có đặc tính cường độ cao, độ tin cậy cao, và tác nghiệp thuận tiện. Có các loại sản phẩm loại chịu nhiệt độ cao, loại chịu được va đập, loại ứng lực thấp, loại ít mùi v.v....
 • TEX YEAR® 1088 Chịu nhiệt
  TEX YEAR® 1088 Chịu nhiệt
 • TEX YEAR® 1036 (Mục đích chung)
  TEX YEAR® 1036 (Mục đích chung)
 • TEX YEAR® 1035 Bảo vệ khỏi tác nhân ánh sáng
  TEX YEAR® 1035 Bảo vệ khỏi tác nhân ánh sáng
 • TEX YEAR® 1086 Cho kim loại
  TEX YEAR® 1086 Cho kim loại

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng