PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Nhựa Epoxy

Nhựa Epoxy

Công ty Tex Year nghiên cứu sản xuất nhiều loại sản phẩm nhựa epoxy cao hiệu năng đặc dụng, có loại một chất lỏng, hai chất lỏng, loại đông cứng có đông cứng ở nhiệt độ thường và đông cứng gia nhiệt, ứng dụng trong keo bơm mô tơ điện, thẻ thông minh, cảm biến v.v...

Tìm nhanh sản phẩm

  • Chất liệu ứng dụng