C.P. MOYEN_Thương hiệu sản phẩm | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

BRANDSThương hiệu sản phẩm

C.P. MOYEN
Sản phẩm
Đặc tính
Phạm vi ứng dụng
Ứng dụng ngành nghề
Nhựa tổng hợp tính xúc biến cao
RS-3035H-C
Ngoại quan:Dịch lỏng màu hổ phách
Độ nhớt:5,000~8,000cps
Cách đóng rắn:loại dung môi, sấy ban đầu 10-30 phút
PP cone loa dán cạnh cao su PP, Styrene, cao su butyl và các loại vải đã phủ .
Keo dùng cho gờ rung / Khung nón loa
Nhựa tổng hợp màu đen tính xúc biến cao
RS-3035H-B
Ngoại quant:Dịch lỏng màu đen
Độ nhớt:5,000~8,000cps
Cách đóng rắnt:loại dung môi, sấy ban đầu 10-30 phút
PP cone loa dán cạnh cao su PP, Styrene, cao su butyl và các loại vải đã phủ.
Keo dùng cho gờ rung / Khung nón loa
Nhựa tổng hợp giảm chấn gờ rung
VS-464-EA
Ngoại quan:Dịch lỏng trong suốt
Độ nhớt:1,500~2,000cps
Cách đóng rắn:loại dung môi, sấy ban đầu 10-20 phút
Dùng để giảm chấn gờ rung loa
Keo mềm loa
Keo nước màu đen
SP-356
Ngoại quan:Dịch lỏng màu đen
Độ nhớt:4,000~8,000cps
Cách đóng rắn:Keo gốc nước, sấy ban đầu 30 phút.
Dùng để giảm chấn gờ rung loa, điều chỉnh FO
Keo mềm loa
Top