合得妙_Thương hiệu sản phẩm | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

BRANDSThương hiệu sản phẩm

合得妙
Sản phẩm
Đặc tính
Phạm vi ứng dụng
Ứng dụng ngành nghề
Dòng Polyolefin
914W
Ngoại quan:Dạng dải màu trắng
Độ nhớt:14,000~16,000cps(160℃)
Cách đóng rắn:keo nóng chảy, làm lạnh là có thể đóng rắn
Cố định cụm linh kiện điện tử.
Cố định bó dây.
Điện tử ô tô
Sản phẩm điện tử điều khiển công nghiệp
Điện tử hàng không
Dòng Polyolefin Halogen miễn phí
318U
Ngoại quan:Dạng dải màu trắng
Độ nhớt:17,000~19,000cps(160℃)
Cách đóng rắn:keo nóng chảy, làm lạnh là có thể đóng rắn
Cố định cụm linh kiện điện tử.
Cố định bó dây.
Điện tử ô tô
Sản phẩm điện tử điều khiển công nghiệp
Điện tử hàng không
Chịu nhiệt độ thấp
918A
Ngoại qan:Dạng dải màu trắng
Độ nhớt:14,000~16,000cps(160℃)
Cách đóng rắn:keo nóng chảy, làm lạnh là có thể đóng rắn
Cố định cụm linh kiện điện tử.
Cố định bó dây.
Điện tử ô tô
Sản phẩm điện tử điều khiển công nghiệp
Điện tử hàng không
Dòng Polyamide chịu hóa chất
863H1
Ngoại quan:Dạng dải màu trắng, dạng hạt
Độ nhớt:5,000~6,000cps(180℃)
Cách đóng rắn:keo nóng chảy, làm lạnh là có thể đóng rắn
Cố định cụm linh kiện điện tử.
Cố định bó dây.
Điện tử ô tô
Sản phẩm điện tử điều khiển công nghiệp
Điện tử hàng không
Top