PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Công ty TAG Đức

Công ty TAG Đức

Có sở trường hoạt động trong nghiên cứu sản xuất chất chống dính khuôn bán kiên cố, kiên cố, các loại chất chống dính khuôn có đặc tính bao gồm không dịch chuyển, không tích cacbon, tính ổn định chịu nhiệt cao, bền vững cao.
 • Chất tách khuôn bơm bên trong TAG G-161X
  Chất tách khuôn bơm bên trong TAG G-161X
 • Chất tách khuôn sợi các bon TAG SF-16
  Chất tách khuôn sợi các bon TAG SF-16
 • Chất tách khuôn xăm lốp TAG SR-61T
  Chất tách khuôn xăm lốp TAG SR-61T
 • Chất tách khuôn cao su TAG SR-50
  Chất tách khuôn cao su TAG SR-50
 • Chất tách khuôn cao su silicon TAG SK-45
  Chất tách khuôn cao su silicon TAG SK-45

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng