PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Công ty Chase Specialty Coatings Mỹ

Công ty Chase Specialty Coatings Mỹ

Sản phẩm lớp phủ chống ẩm cách nhiệt bảng mạch HUMISEAL là sản phẩm do công ty Chase Specialty Coatings Hoa Kỳ sản xuất, sản phẩm bao gồm các hệ acrylic, urethane, silicone, nước và đông cứng UV, cung cấp chuỗi sản phẩm đa dạng, rộng lớn nhất cho khách hàng lựa chọn.
 • HumiSeal® UV40 (Dòng UV Curing)
  HumiSeal® UV40 (Dòng UV Curing)
 • HumiSeal® 1A27 (Dòng UR)
  HumiSeal® 1A27 (Dòng UR)
 • HumiSeal® 1A33 (Dòng UR)
  HumiSeal® 1A33 (Dòng UR)
 • HumiSeal® 1C51 (Dòng SR)
  HumiSeal® 1C51 (Dòng SR)
 • HumiSeal® 1B51NSLU (Dòng RU)
  HumiSeal® 1B51NSLU (Dòng RU)
 • HumiSeal® 1H20AR3/D (Nền nước)
  HumiSeal® 1H20AR3/D (Nền nước)
 • HumiSeal® 1H20AR3/S (Nền nước)
  HumiSeal® 1H20AR3/S (Nền nước)
 • HumiSeal® 1B31 (Dòng AR)
  HumiSeal® 1B31 (Dòng AR)
 • HumiSeal® 1B73 (Dòng AR)
  HumiSeal® 1B73 (Dòng AR)
 • HumiSeal® 1B73EPA (Dòng AR)
  HumiSeal® 1B73EPA (Dòng AR)
 • HumiSeal® THINNER 73
  HumiSeal® THINNER 73
 • HumiSeal® THINNER 521
  HumiSeal® THINNER 521
 • HumiSeal® THINNER 905
  HumiSeal® THINNER 905
 • HumiSeal® STRIPPER 1063
  HumiSeal® STRIPPER 1063
 • HumiSeal® STRIPPER 1080
  HumiSeal® STRIPPER 1080
 • HumiSeal® STRIPPER 1091
  HumiSeal® STRIPPER 1091
 • HumiSeal® TS300
  HumiSeal® TS300

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng