PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Công ty TNHH TOYOBO Nhật Bản

Công ty TNHH TOYOBO Nhật Bản

Phim dẫn điện trong suốt được phát triển bằng công nghệ phức tầng khô ướt, kéo dãn và cao phân tử hợp thành.
Phim dẫn điện trong suốt TOYOBO (phim ITO) có nhiều loại sản phẩm phim dẫn điện khác nhau cho bạn lựa chọn: mặt sáng, mặt mờ, vòng anti-newton, không kết tinh và kết tinh v.v....
 • TOYOBO ITO 500RD Phim mỏng dẫn điện trong suốt
  TOYOBO ITO 500RD Phim mỏng dẫn điện trong suốt
 • TOYOBO DW-114L-1 Bột bạc dẫn điện
  TOYOBO DW-114L-1 Bột bạc dẫn điện
 • TOYOBO FR-200C-5 Mực cách nhiệt
  TOYOBO FR-200C-5 Mực cách nhiệt
 • TOYOBO ER-115N Mực chống ăn mòn
  TOYOBO ER-115N Mực chống ăn mòn
 • Phim bảo vệ Nhật Bản 330MK
  Phim bảo vệ Nhật Bản 330MK

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng