PRODUCT BRANDS

Thương hiệu sản phẩm

*
Công ty OSHIKA Nhật Bản

Công ty OSHIKA Nhật Bản

Công ty OSHIKA chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm keo dán nhựa tổng hợp dùng trong công nghiệp chế biến gỗ, hóa chất công nghiệp, ván ép vật liệu xây dựng và sản phẩm gỗ. Nhựa tổng hợp dùng trong công nghiệp chế biến gỗ có các sản phẩm như keo dán không formaldehyde, chất bảo quản gỗ v.v...
  • Epoxy TE 901 dán các mấu nối của  gỗ gia dụng
    Epoxy TE 901 dán các mấu nối của gỗ gia dụng

Tìm nhanh sản phẩm

  • Chất liệu ứng dụng