TIẾP THỊ TOÀN CẦU | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

ABOUT USVề Texyear

TAIWAN
Tex Year Industries Inc. Taiwan Headquarters
Tex Year Industries Inc. Taiwan Headquarters
Tex Year Industries Inc. Taiwan Taoyuan Factory
Tex Year Industries Inc. Taiwan Taoyuan Factory
Tex Year Industries Inc. Central Taiwan Branch
Tex Year Industries Inc. Central Taiwan Branch
  • 14F.-4, No.186, Sec. 1, Wenxin Rd., Nantun Dist., Taichung City MAP
  • +886-4-2472-0189
  • +886-4-2473-1145
Tex Year Industries Inc. Southern Taiwan Branch
Tex Year Industries Inc. Southern Taiwan Branch
  • 6F.-7, No.455, Sec.4, Simen Rd., North District, Tainan City MAP
  • +886-6-282-2196
  • +886-6-282-2198
GUANGZHOU
Tex Year Fine Chemical Co., Ltd. Headquarters & Southern Branch (Guangzhou)
Tex Year Fine Chemical Co., Ltd. Headquarters & Southern Branch (Guangzhou)
Tex Year Fine Chemical Co., Ltd Northern Branch(Tianjin)
Tex Year Fine Chemical Co., Ltd Northern Branch(Tianjin)
Tex Year Fine Chemical Co., Ltd Central and Western Branch (Wuhan)
Tex Year Fine Chemical Co., Ltd Central and Western Branch (Wuhan)
WUXI
Wuxi More Tex Technology Co., Ltd.
Wuxi More Tex Technology Co., Ltd.
JIANGSU
Tex Year Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
Tex Year Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
Jiangsu C&M Filtration Solutions Limited
Jiangsu C&M Filtration Solutions Limited
SHANGHAI
Shanghai C&M Filtration Solutions Limited.
Shanghai C&M Filtration Solutions Limited.
HONG KONG
Tex Year (Hong Kong) Ltd.
Tex Year (Hong Kong) Ltd.
VIETNAM
Tex Year Vietnam Co., Ltd
Tex Year Vietnam Co., Ltd
  • No.8 Street, Song Than 1 Industrial Zone, Di An District, Binh Duong Province MAP
  • +84-274-3737-492
  • +84-274-3737-491
INDIA
Tex Year Industrial Adhesives Pvt. Ltd.
Tex Year Industrial Adhesives Pvt. Ltd.
POLAND
Tex Year Europe Sp. z o. o.
Tex Year Europe Sp. z o. o.
TEX YEAR MINIMA TECHNOLOGY EUROPE Sp. z o. o.
TEX YEAR MINIMA TECHNOLOGY EUROPE Sp. z o. o.
USA
Adhesive Technologies, Inc.
Adhesive Technologies, Inc.
P R O D U C T - B R A N D S
Thương hiệu sản phẩm
Top