Hiển thị màn hình

Hiển thị màn hình

Ứng dụng trong công nghệ khóa vít, băng keo thay thế màn hình hiển thị v.v..., bao gồm keo chắn sáng cạnh bên, keo chắn sáng bộ đệm, dán khung giữa, dán nẹp gia cố tấm lưng backplane, dán tấm tản nhiệt, giá chân v.v..
 • Keo UV 1582C dán kính và kim loại
  Keo UV 1582C dán kính và kim loại
 • Keo UV 1583G gia cường cố định đĩa bán dẫn wafer
  Keo UV 1583G gia cường cố định đĩa bán dẫn wafer
 • Keo UV 1585S dùng để dán chất liệu khác nhau
  Keo UV 1585S dùng để dán chất liệu khác nhau
 • Dung dịch tẩy keo CL-18
  Dung dịch tẩy keo CL-18
 • Keo cảm ứng áp lực đông kết UV 1565
  Keo cảm ứng áp lực đông kết UV 1565
 • Keo đen che phủ đông kết UV 1576A
  Keo đen che phủ đông kết UV 1576A
 • HumiSeal 1H20AR3/S (Tính nước)
  HumiSeal 1H20AR3/S (Tính nước)
 • HumiSeal 1H20AR3/D (Tính nước)
  HumiSeal 1H20AR3/D (Tính nước)
 • HumiSeal 1B51NSLU (Dòng RU)
  HumiSeal 1B51NSLU (Dòng RU)
 • HumiSeal 1C51 (Dòng SR)
  HumiSeal 1C51 (Dòng SR)
 • HumiSeal 1A33 (Dòng UR)
  HumiSeal 1A33 (Dòng UR)
 • HumiSeal 1A27 (Dòng UR)
  HumiSeal 1A27 (Dòng UR)
 • HumiSeal UV40 (Rắn UV)
  HumiSeal UV40 (Rắn UV)
 • HumiSeal 1B73EPA (Dòng AR)
  HumiSeal 1B73EPA (Dòng AR)
 • HumiSeal 1B73 (Dòng AR)
  HumiSeal 1B73 (Dòng AR)
 • HumiSeal 1B31 (Dòng AR)
  HumiSeal 1B31 (Dòng AR)
 • Chất pha loãng chuyên dùng NSLU HumiSeal 1B51NSLU
  Chất pha loãng chuyên dùng NSLU HumiSeal 1B51NSLU
 • HumiSeal Thinner 521 Chất pha loãng chyên dùng dòng AR, UR
  HumiSeal Thinner 521 Chất pha loãng chyên dùng dòng AR, UR
 • HumiSeal 1B73 Chất pha loãng chuyên dùng
  HumiSeal 1B73 Chất pha loãng chuyên dùng
 • HumiSeal Stripper 1091 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
  HumiSeal Stripper 1091 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
 • HumiSeal Stripper 1080 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
  HumiSeal Stripper 1080 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
 • HumiSeal Stripper 1063 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bả
  HumiSeal Stripper 1063 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bả
 • HumiSeal TS-300 Chất che phủ có thể bóc Humi Seal
  HumiSeal TS-300 Chất che phủ có thể bóc Humi Seal
 • Keo tác dụng tức thì dạng gel TY-GN
  Keo tác dụng tức thì dạng gel TY-GN
 • Keo tác dụng tức thì chuyên dụng cho bề mặt gồ ghề TY-5AN
  Keo tác dụng tức thì chuyên dụng cho bề mặt gồ ghề TY-5AN
 • Keo tác dụng tức thì loại dùng phổ biến TY-1N
  Keo tác dụng tức thì loại dùng phổ biến TY-1N
 • Dung dịch xử lý chống trắng keo tác dụng tức thì TY-A
  Dung dịch xử lý chống trắng keo tác dụng tức thì TY-A
 • Dung dịch xử lý bề mặt vật liệu khó dán P-01
  Dung dịch xử lý bề mặt vật liệu khó dán P-01
 • Keo decane cải tiến KONISHI SL-380LB
  Keo decane cải tiến KONISHI SL-380LB
 • Keo đông kết khí ẩm SU Clear
  Keo đông kết khí ẩm SU Clear
PRODUCTBRANDS

Thương hiệu sản phẩm

Công ty TNHH điện hóa Denka Nhật Bản
Công ty TNHH TOYOBO Nhật Bản
Công ty Chase Specialty Coatings Mỹ
Công ty hóa chất NOGAWA CHEMICAL Nhật Bản
Công ty TAG Đức
Công ty DAIKIN Nhật Bản
Công ty KONISHI Nhật Bản
Công ty TNHH hóa chất SUNECON Nhật Bản
Công ty OSHIKA Nhật Bản
Công ty TOAGOSEI Nhật Bản
Keo rắn UV
Keo AB dòng Acrylic
Nhựa Epoxy
Keo 3 giây

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng