Nguồn năng lượng tái sinh_Bảng mạch in_Ứng dụng ngành nghề | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

APPLICATIONỨng dụng ngành nghề

Nguồn năng lượng tái sinh

Nguồn năng lượng tái sinh

Lớp sơn HumiSeal được dùng vào ngành nguồn năng lượng tái sinh, và sử dụng nhiều năm. Ngành này do yêu cầu đặc biệt, cần có đòi hỏi về tuổi thọ sử dụng lâu dài và độ tin cậy ưu việt trong lĩnh vực điện tử và điều khiển.


Có lúc ở khu vực hẻo lánh cũng có độ tin cậy tuyệt vời và khả năng chống chịu môi trường xuất sắc dưới mọi điều kiện. Trong mạng lưới điện hiện có, mạng lưới nguồn năng lượng cung ứng ở những vị trí xa xôi hoặc dưới nước cũng là một thách thức. Việc phát điện bất ổn định đã làm nảy sinh vấn đề về lưu trữ và truyền tải, bắt buộc phải dựa vào thiết bị đáng tin cậy. Sơn phủ bảo vệ có thể cung cấp độ tin cậy cần thiết này. 

Top