Máy điện tử

Máy điện tử

Keo dùng trong lĩnh vực điện tử điện cơ bao gồm keo 3 tác dụng dùng cho bảng mạch điện (keo chống ẩm, cách nhiệt, cách điện bảng mạch điện), keo dùng để dán các bộ phận của loa phát thanh, keo dùng cho tai nghe, keo dùng cho mô tơ v.v...
 • Keo UV 1583G gia cường cố định đĩa bán dẫn wafer
  Keo UV 1583G gia cường cố định đĩa bán dẫn wafer
 • Keo UV 1586 dùng cho module ống kính
  Keo UV 1586 dùng cho module ống kính
 • Dung dịch tẩy keo CL-18
  Dung dịch tẩy keo CL-18
 • Keo bảo vệ cách nhiệt, điện đông kết UV 1575A
  Keo bảo vệ cách nhiệt, điện đông kết UV 1575A
 • HumiSeal 1H20AR3/S (Tính nước)
  HumiSeal 1H20AR3/S (Tính nước)
 • HumiSeal 1H20AR3/D (Tính nước)
  HumiSeal 1H20AR3/D (Tính nước)
 • HumiSeal 1B51NSLU (Dòng RU)
  HumiSeal 1B51NSLU (Dòng RU)
 • HumiSeal 1C51 (Dòng SR)
  HumiSeal 1C51 (Dòng SR)
 • HumiSeal 1A33 (Dòng UR)
  HumiSeal 1A33 (Dòng UR)
 • HumiSeal 1A27 (Dòng UR)
  HumiSeal 1A27 (Dòng UR)
 • HumiSeal UV40 (Rắn UV)
  HumiSeal UV40 (Rắn UV)
 • HumiSeal 1B73EPA (Dòng AR)
  HumiSeal 1B73EPA (Dòng AR)
 • HumiSeal 1B73 (Dòng AR)
  HumiSeal 1B73 (Dòng AR)
 • HumiSeal 1B31 (Dòng AR)
  HumiSeal 1B31 (Dòng AR)
 • Chất pha loãng chuyên dùng NSLU HumiSeal 1B51NSLU
  Chất pha loãng chuyên dùng NSLU HumiSeal 1B51NSLU
 • HumiSeal Thinner 521 Chất pha loãng chyên dùng dòng AR, UR
  HumiSeal Thinner 521 Chất pha loãng chyên dùng dòng AR, UR
 • HumiSeal 1B73 Chất pha loãng chuyên dùng
  HumiSeal 1B73 Chất pha loãng chuyên dùng
 • HumiSeal Stripper 1091 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
  HumiSeal Stripper 1091 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
 • HumiSeal Stripper 1080 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
  HumiSeal Stripper 1080 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bảo
 • HumiSeal Stripper 1063 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bả
  HumiSeal Stripper 1063 Chất bóc tách chuyên dùng của keo bả
 • HumiSeal TS-300 Chất che phủ có thể bóc Humi Seal
  HumiSeal TS-300 Chất che phủ có thể bóc Humi Seal
 • DENKA CC-315 keo từ tính chịu nhiệt độ thấp
  DENKA CC-315 keo từ tính chịu nhiệt độ thấp
 • DENKA C-356-08 AB Keo
  DENKA C-356-08 AB Keo
 • DENKA C-333-08 AB Keo
  DENKA C-333-08 AB Keo
 • DENKA MS-600-08 AB Keo
  DENKA MS-600-08 AB Keo
 • DENKA M-600-08 Keo ít mùi
  DENKA M-600-08 Keo ít mùi
 • DENKA G-58K-15 AB Keo
  DENKA G-58K-15 AB Keo
 • DENKA G-58-07 AB keo
  DENKA G-58-07 AB keo
 • DENKA G-63-05 AB Keo
  DENKA G-63-05 AB Keo
 • DENKA G-55-03 AB Keo Sử dụng rộng rãi
  DENKA G-55-03 AB Keo Sử dụng rộng rãi
 • DENKA G-53-05 AB Keo
  DENKA G-53-05 AB Keo
 • TEX YEAR 1086 AB Keo
  TEX YEAR 1086 AB Keo
 • TEX YEAR 1035 AB Keo
  TEX YEAR 1035 AB Keo
 • TEX YEAR 1036 AB Keo
  TEX YEAR 1036 AB Keo
 • TEX YEAR 1088 AB Keo
  TEX YEAR 1088 AB Keo
 • TOYOBO ER-115N Mực chống ăn mòn
  TOYOBO ER-115N Mực chống ăn mòn
 • TOYOBO FR-200C-5 Mực cách nhiệt
  TOYOBO FR-200C-5 Mực cách nhiệt
 • TOYOBO DW-114L-1 Bột bạc dẫn điện
  TOYOBO DW-114L-1 Bột bạc dẫn điện
 • DIABOND DA753 Keo dán dạng dung môi
  DIABOND DA753 Keo dán dạng dung môi
 • DIABON 868K Keo dán trung tâm loa cỡ nhỏ
  DIABON 868K Keo dán trung tâm loa cỡ nhỏ
 • DIABOND 1663SB Keo dán linh kiện chính xác
  DIABOND 1663SB Keo dán linh kiện chính xác
 • DIABOND 1663MT Keo dán trung tâm loa cỡ nhỏ - loại không kéo
  DIABOND 1663MT Keo dán trung tâm loa cỡ nhỏ - loại không kéo
 • DIABOND 1603HFR Keo dán phụ kiện bảng máy UL94 V-0
  DIABOND 1603HFR Keo dán phụ kiện bảng máy UL94 V-0
 • Keo bát tự loa TEX-666
  Keo bát tự loa TEX-666
 • Keo dán hệ DIABOND DA3146
  Keo dán hệ DIABOND DA3146
 • Keo dán hệ DIABOND 103 PU
  Keo dán hệ DIABOND 103 PU
 • Keo dán chống bụi loa DIABOND DA3188G
  Keo dán chống bụi loa DIABOND DA3188G
 • Keo dán nhựa PS,PC DIABOND 298A
  Keo dán nhựa PS,PC DIABOND 298A
 • Keo decane cải tiến KONISHI SL-380LB
  Keo decane cải tiến KONISHI SL-380LB
 • Dung dịch xử lý chất liệu cao su DIABOND HP-91
  Dung dịch xử lý chất liệu cao su DIABOND HP-91
 • Dung dịch xử lý chất liệu C.P. Moyen SP-7085 PP
  Dung dịch xử lý chất liệu C.P. Moyen SP-7085 PP
 • Keo AB nhựa epoxy 5108P
  Keo AB nhựa epoxy 5108P
 • Keo AB nhựa epoxy 5147M
  Keo AB nhựa epoxy 5147M
 • Keo AB Nhựa epoxy 5120L
  Keo AB Nhựa epoxy 5120L
 • Giảm rung loa DIABOND 891
  Giảm rung loa DIABOND 891
 • Keo mềm FO điều chỉnh loa DIABOND DA829A
  Keo mềm FO điều chỉnh loa DIABOND DA829A
 • Keo cảm ứng áp lực dạng nước 3M BOND-7
  Keo cảm ứng áp lực dạng nước 3M BOND-7
PRODUCTBRANDS

Thương hiệu sản phẩm

Công ty TNHH điện hóa Denka Nhật Bản
Công ty TNHH TOYOBO Nhật Bản
Công ty Chase Specialty Coatings Mỹ
Công ty hóa chất NOGAWA CHEMICAL Nhật Bản
Công ty TAG Đức
Công ty DAIKIN Nhật Bản
Công ty KONISHI Nhật Bản
Công ty TNHH hóa chất SUNECON Nhật Bản
Công ty OSHIKA Nhật Bản
Công ty TOAGOSEI Nhật Bản
Keo rắn UV
Keo AB dòng Acrylic
Nhựa Epoxy
Keo 3 giây

Tìm nhanh sản phẩm

 • Chất liệu ứng dụng