Thực phẩm_Thiết bị tự động hóa_Ứng dụng ngành nghề | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

APPLICATIONỨng dụng ngành nghề

Thực phẩm

Thực phẩm

Cùng với sự tiến bộ của thời đại, rất nhiều thực phẩm để tiện lợi bảo quản hoặc tiện lợi lưu trữ vận chuyển, nhà máy gia công thực phẩm theo đó mà ra đời.


Để ổn định quản lý vệ sinh và chất lượng sảm xuất trong nhà máy, hiện tại các nhà máy thực phẩm đều thực hiện thiết kế dây chuyền sản xuất tự động hóa cao, máy rung mà chúng tôi cung cấp đã thể hiện rất tuyệt vời trong sàng lọc lựa chọn vận chuyển hạt và bột, và tính toán trọng lượng phân loại, sử dụng trong vận chuyển và bổ sung định lượng nguyên vật liệu, ví dụ như bổ sung phụ liệu và gia vị trong thực phẩm, hoặc sàng lọc phân loại…, đều có thiết bị thích hợp giới thiệu cho khách hàng.

Top