Phim bảo vệ

Phim bảo vệ

Phim bảo vệ do Nhật sản xuất, có tính chịu nhiệt tốt, không lưu lại keo thừa, ứng dụng trong sản xuất màn hình cảm ứng, phim dẫn điện ITO.
  • Phim bảo vệ Nhật Bản 330MK
    Phim bảo vệ Nhật Bản 330MK
PRODUCTBRANDS

Thương hiệu sản phẩm

Công ty TNHH điện hóa  Denka Nhật Bản
Công ty TNHH TOYOBO Nhật Bản
Công ty Chase Specialty Coatings Mỹ
Công ty hóa chất NOGAWA  CHEMICAL  Nhật Bản
Công ty TAG Đức
Công ty DAIKIN Nhật Bản
Công ty KONISHI Nhật Bản
Công ty TNHH hóa chất SUNECON Nhật Bản
Công ty OSHIKA Nhật Bản
Công ty TOAGOSEI Nhật Bản
Keo rắn UV
Keo AB dòng Acrylic
Nhựa Epoxy
Keo 3 giây

Tìm nhanh sản phẩm

  • Chất liệu ứng dụng