Sản phẩm phụ trợ

Sản phẩm phụ trợ

Sản phẩm phụ trợ cho keo 3 giây bao gồm dung dịch xử lý bề mặt cho vật liệu khó kết dính và dung dịch xử lý hiện tượng kết tủa trắng
  • Sản phẩm phụ trợ TY-A ngăn hiện tượng kết tụ trắng
    Sản phẩm phụ trợ TY-A ngăn hiện tượng kết tụ trắng
  • Sản phẩm phụ trợ P-01 cho bề mặt khó kết dính
    Sản phẩm phụ trợ P-01 cho bề mặt khó kết dính
PRODUCTBRANDS

Thương hiệu sản phẩm

Công ty TNHH điện hóa  Denka Nhật Bản
Công ty TNHH TOYOBO Nhật Bản
Công ty Chase Specialty Coatings Mỹ
Công ty hóa chất NOGAWA  CHEMICAL  Nhật Bản
Công ty TAG Đức
Công ty DAIKIN Nhật Bản
Công ty KONISHI Nhật Bản
Công ty TNHH hóa chất SUNECON Nhật Bản
Công ty OSHIKA Nhật Bản
Công ty TOAGOSEI Nhật Bản
Keo rắn UV
Keo AB dòng Acrylic
Keo 3 giây

Tìm nhanh sản phẩm

  • Chất liệu ứng dụng