Vật liệu chức năng_Sản phẩm | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

PRODUCTSSản phẩm

Vật liệu chức năng

Vật liệu chức năng

Vật liệu màng mỏng |như màng dẫn điện ITO, màng bảo vệ PP, màng Pen.
Mực dẫn điện|như mực bạc dẫn điện, mực carbon dẫn điện. 
Vật liệu giao diện dẫn nhiệt/ Vật liệu tản nhiệt|như miếng đệm dẫn nhiệt, cao dẫn nhiệt.

P R O D U C T - B R A N D S
Thương hiệu sản phẩm
Top