Trung tâm nghiên cứu phát minh | HumiSeal, Denka, TOYOBO Đại lý, Keo AB acrylic, Keo dán đông kết UV, Keo 3 giây sản xuất│TEX YEAR thành lập năm 1976

Close
Tìm kiếm ngay
banner banner

ABOUT USVề Texyear

Liên tục sáng tạo, môi trường thân thiện, phát triển bền vững

Tex year kiên trì độ bền và tính an toàn của vật liệu và công nghệ cốt lõi, hoàn chỉnh thử nghiệm và xác nhận sản phẩm nghiêm ngặt nhằm thực sự thực hiện văn hóa doanh nghiệp thành tín lập nghiệp. Về mặt thiết kế sản phẩm, cũng lấy "Cùng sáng tạo giá trị với khách hàng" làm mục tiêu xem xét hàng đầu,hy vọng có thể gắn liền nhu cầu "nhân bản hóa", nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất của khách hàng và đối tác, sáng tạo ra công nghệ tương lai tiện ích cho cuộc sống nhân loại.Tex Year hàng năm đầu tư kinh phí nghiên cứu phát minh hơn 3% tổng doanh thu, và tích cực bồi dưỡng nhân tài nghiên cứu phát minh cấp cao trong ngoài nước , tiếp tục phát triển sản phẩm và dịch vụ "bảo vệ môi trường", "Yên tâm" , "Khỏe mạnh".

img

Tiếp tục sáng tạo

Tập đoàn Tex year có 5 đội ngũ nghiên cứu phát minh trên toàn cầu, giữ vững tinh thần “tiếp tục sáng tạo”, tập đoàn đầu tư lượng lớn kinh phí nghiên cứu phát minh, xây dựng mạng lưới nhân tài nghiên cứu phát minh, khai thác sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng. Chúng tôi tích cực hợp tác và giao lưu công nghệ với các đơn vị ngành nghề, chính phủ, trường học, thúc đẩy liên minh sách lược, giành được công nghệ mới, đột phá nút thắt công nghệ ứng dụng hiện có, hàng năm tiếp tục khai thác sáng tạo sản phẩm mới, để phù hợp nhu cầu thời đại.

img

Môi trường thân thiện

Tập đoàn Tex year hiểu được tầm quan trọng của “môi trường thân thiện” đối với sự sinh tồn của trái đất và nhân loại, đội ngũ nghiên cứu phát minh từ giai đoạn nghiên cứu phát minh sản phẩm đã bắt đầu xem xét sự ảnh hưởng đối với môi trường, chúng tôi thực hiện hoạt động nghiên cứu phát minh theo nguyên tắc bảo vệ môi trường, giảm bớt sự tác động của sản phẩm đối với môi trường tự nhiên, nghiên cứu phát minh sản phẩm phù hợp nhu cầu bảo vệ môi trường, giảm bớt gánh nặng môi trường trái đất.

img

Phát triển bền vững

Nghiên cứu phát minh không ngừng suy nghĩ cải thiện sản phẩm của chúng tôi và tìm kiếm phương án giải quyết mới, nhằm dùng nguồn lực ít hơn sáng tạo ra giá trị cao hơn, khiến chúng tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển bền vững .

Năng lực kỹ thuật phát hiện

Chúng tôi có đầy đủ các loại máy móc đo lường và bố trí chuyên viên sử dụng máy móc, đội ngũ nghiên cứu phát minh căn cứ vào nhu cầu đặc tính của sản phẩm khai thác khác nhau, thiết kế các phương thức xác nhận khác nhau.

Thiết bị đo lường phát hiện chia làm : Máy đo thí nghiệm phân tích chính xác, máy đo thí nghiệm đặc tính vật liệu, thiết bị mô phỏng sản xuất hàng loạt và máy đo thí nghiệm độ tin cậy của môi trường.

Máy đo thí nghiệm phân tích chính xác
GPC Gel Permeation Chromatography

GPC Gel Permeation Chromatography

HPLC High Performance Liquid Chromatography

高效液相層析儀

HPLC High Performance Liquid Chromatography

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy

DSC Differential Scanning Calorimeter

DSC Differential Scanning Calorimeter

TMA Thermal Mechanical Analyzer

TMA Thermal Mechanical Analyzer

Rheometer

Rheometer

Máy đo thí nghiệm đặc tính vật liệu
Universal Tester with Temperature Control Chamber

Universal Tester with Temperature Control Chamber

Shear Adhesion Tester

Shear Adhesion Tester

UV Curing Equipment

UV Curing Equipment

Spectrophotometer

Spectrophotometer

Taber Type Abrasion Tester

Taber Type Abrasion Tester

Viscometer

Viscometer

Thiết bị mô phỏng sản xuất hàng loạt của khách hàng
Glue Dispensing System

Glue Dispensing System

Máy đo thí nghiệm độ tin cậy của môi trường.
Low Temperature Chamber

Low Temperature Chamber

Programmable Temperature Control Chamber

Programmable Temperature Control Chamber

P R O D U C T - B R A N D S
Thương hiệu sản phẩm
Top